You have also to discuss the dosage if you are pregnant. The influence upon fetus or new born is not determined, so in periods of pregnancy and lactation there must be prescribed a special dosage. online soma There online websites that sell soma is the best alternate especially since a person can get this tablet at cheaper rates. This not only helps them to get the medicine however it also helps them to afford the treatment and visits to the doctor as they can get it a discounted rates. The online store is a great alternative as it is comfortable, convenient, caters to the privacy factor of the person as well as provides the necessary discounts.

Before you will buy Tramadol online, you would be able to view the entire description of this product and you would have a complete notion of all its possible contraindications and adverse effects. Thus you will know precisely how to use it safely and for better effectiveness. buy tramadol online There are many online drugstores. They look so similar that it is very difficult to see a slight difference between them. All of them have a great variety of drugs but it is necessary to know which of them are of high quality and which of them fakes are. Very often people are afraid to buy something online because they can settle an account and get nothing. Tramadol is a serious medicine that helps people get rid of pain and lead a normal way of life. That’s why is it very important to know that you are going to buy drugs that will help you and will not spoil your state of health. Canadian pharmacy is eager to support you. Don’t be afraid to buy tramadol online anymore! Canadian online drugstore supplies people with the medicines they need without any risk for their health and purse.

Tramadol is available at any leading medical store near you. It is also available in the hospital. Today a person can also buy tramadol online and it can be shipped right at your house. If you are a person who cannot move much, this is your best choice as you can order the medicine sitting at home. Another advantage of buying this medication online is because now some pharmacy websites even have a specialist online where you can chat with them in case you have any questions or concerns about the medicine. tramadol 50mg Actually, you have the option of ordering tramadol online not possessing any prescription. This choice contributes much benefits and the complete process is hassle free. To buy tramadol online is an extremely beneficial and convenient option in comparison to purchasing tramadol medicine at a conventional pharmacy stores. One of the major significant questions which you should ask yourself perhaps is the place to purchase the cost effective tramadol? Online pharmacies are the ideal places which you should target since they very often provide a choice to buy tramadol online with discount. You would find also cost effective tramadol sales and capable of getting a good deal. There are various online suppliers from whom you might take delivery of tramadol with minimum delivery charges. Since tramadol is found in various types of tablets, you might search for Ultram without prescription. Through online search you would be able to make list of suppliers and you can take delivery of the medicines from one of them according to your choice.

When you buy Tramadol and take the solution, the active substance quickly spreads through the systemic bloodstream, penetrates into the nerve tissues and has a pronounced therapeutic effect. When taking the drug, the bioavailability of the active substance is approximately 90%. However, this indicator reaches 100% in case of parenteral administration. tramadol 50 mg There are lots of drugs with Tramadol as an active substance. Brand names of these drugs are Mabron, Zamadol, Zydol and others. They have little differences — some of these medications are available as capsules or pills, others — as tablets that dissolve in your mouth. Some of them have 50 or 100 mg of Tramadol and others have 200, 300 or 400 mg of active substance. Finally, some of Tramadol-based medications start working after a few hours and others have a faster action. It would have taken a lot of time to explain their differences and characteristics, so we recommend you to talk to your physician about it. He will write a prescription and help you to choose the best medication for you.

Tramadol is utilized for the treatment of sever to moderate pain. This medicine is a kind of synthetic pain killer which acts on your body by blocking the path of pain signal that is conveyed from your nerves to the brain. The maximum regular dose of tramadol that you consume is 400 mg. However, the initial dose is started with 100 mg and subsequently can be increased by 100 mg after a gap of five days till you reach the highest level. tramadol no prescription When you opt to purchase soma from a physical store, just in case you have any further questions, you can always speak to the person behind the counter to clear any doubts you have. You can also be sure that the medicine you are purchasing is genuine as stores have to follow a particular procedure in order to provide patients with prescription medicines.

CULTURA MASS-MEDIA

Dă bici la boi, tovarăşe ţăran

August 22nd, 2011, com Comenteaza

CÂRTI PROASTE, DE IERI SI DE AZI

Un munte foarte înalt şi abrupt poate fi escaladat cu dificultate. Şesul, însă, despre care ai putea crede că nu pune nici o problemă, nu poate fi escaladat. De ce? Pentru că iese din raza de acţiune a verbului „a escalada”. Aşa se întâmplă şi cu literatura plată, inexpresivă, lipsită de valoare. Rămâne mereu inaccesibilă şi intangibilă, pentru că iese din raza de acţiune a criticii literare.

text Alex. Stefanescu ilustratie Linu

Limba de lemn a poeţilor aduşi în prim-plan de regimul comunist avea, parcă, o mai mare stridenţă când era folosită pentru comunicarea cu ţăranii. Nu există discrepanţă mai mare decât aceea dintre prostul-gust al demagogiei marxist-leniniste şi firescul plin de graţie al stilului de viaţă ţărănesc. O performanţă de inadecvare de acest fel o reprezintă poeziile lui Eugen Frunză din volumul Vă chem!, publicat în 1955.

Iată cum îi îndeamnă Eugen Frunză pe ţărani să accepte că şi în agricultură este nevoie de ştiinţă:

„Tovarăşe ţăran, boii-s greoi,/ Înjugă şi ştiinţa lângă boi!”

În acelaşi stil caraghios este versificată teoria comunistă potrivit căreia industria şi agricultura sunt principalele domenii de activitate dintr-o ţară (munca intelectuală fiind, bineînţeles, dispreţuită). Ca un activist de partid, poetul nu uită să critice rămânerea în urmă a agriculturii în comparaţie cu industria:

„Se ştie: două harnice surori/ Pe umeri duc al ţării viitor:/ Cu zeci de verste saltă înainte/ Industria cea iute şi fierbinte!/ Ci până când agricultura soră/ Va şchiopăta cu şapte coţi pe oră?”

Dar să ne întoarcem la formula „Tovarăşe ţăran!”, al cărei ridicol va străbate veacurile. Eugen Frunză o foloseşte fără reţinere, cu o exuberanţă jucată:

„Dă bici la boi, tovarăşe ţăran!/ Hei, tractorist, zvoneşte la volan!/ Eşti comunist? Fii cel dintâi oriunde!/ Tu cel dintâi pe ţară vei răspunde!/ Nici un raion codaş, nici un sat!/ Nici un călcâi de glie nelucrat!/ Aşa să fie, dacă vrem să fie!/ Tovarăşi, sus, la marea bătălie!”

Îndemnul lui Eugen Frunză „Tovarăşi, sus, la marea bătălie”, adresat comuniştilor, avea să se împlinească abia după 1989.

*

Este la modă proza fantasy, care reprezintă, din punctul meu de vedere, o nouă formă de infantilizare a literaturii. Există, fără îndoială, şi în acest gen minor autori talentaţi, care reuşesc să încânte cu inventivitatea lor inepuizabilă, cu aptitudinea de a visa cu ochii deschişi. Cei mai mulţi însă compun ficţiuni interminabile fără nici o consistenţă literară, ca şi cum ar sufla într-un pai din care ies noi şi noi baloane de săpun. Să citim, pentru exemplificare, primul pasaj din romanul Anatemade Codruţ Silviu Diamandescu:

„În frunzişurile străbătute de trilurile unui onix solitar, apăru deodată Anaxena, cu elicea ei diafană, fixată în partea dorsală. Se menţinu deasupra unei crengi, apoi îşi fixă singurul picior, roz şi pulsatil, de creanga primitoare, care scoase un scurt ţipăt de bucurie.”

Interesantă, nu-i aşa, această Anaxena, cu elicea ei diafană, fixată în partea dorsală. Întrebarea este cum poate ea sta pe un scaun? Probabil că în lumea lui Codruţ Silviu Diamandescu nici scaune nu sunt, ci nişte ventuze făcute pe măsura elicei.

Alt personaj interesant este, fără îndoială, Coridon, care îşi poate folosi ochii ca proiectile:

„Coridon avea mulţi ochi de rezervă, care puteau fi folosiţi şi ca proiectile. Spre sfârşitul luptei, îl întâlni în spaţiul C 3 pe Studios şi îi transmise, prin unde emise de lobul temporal, un scurt mesaj: «Mai ai de trăit 30 de secunde.»

Studios încercă să îmbrace repede costumul său de protecţie, acoperit de solzi reflectorizanţi, dar Coridon îl privi pătrunzător şi lansă vertiginos spre el chiar ochii cu care îl privise. Aceştia îl loviră nimicitor pe Studios, care dispăru instantaneu în hectoplasma lui de origine.”

Ideea că Studios dispare instantaneu în hectoplasma lui de origine ar putea conduce şi la crearea unei noi înjurături: „Du-te, mă, în hectoplasma ta de origine!”

Taguri:

Comenteaza