Tramadol deals both with acute temporary and chronic pain. It is effective in cases of traumas, malignant neoplasms, in the process of painful medication or therapy, after operations. tramadol 50 mg Prices at such pharmacies are much lower, but quality remains the same. So why buying the same product by higher prices? You may spare large sums of money buying online.

Soma was produced to relax muscles. It blocks nerve impulse or pain which should be accepted by our brain. It is used to treat different muscle diseases or injuries. Soma is usually combined with physical therapy that makes it more effective. People order Soma to kill pain in the muscles and proceed to daily tasks or at least have a normal rest without terrible feelings. soma online This preparation is a muscle relaxant. Its effectiveness is induced by stopping sensation of pains that are sent to the cerebrum. This preparation helps to overcome the great pain of those who have had serious injuries. It is also applied after operations. Soma (Carisoprodol) is frequently prescribed for examinees together with different physiotherapies to better the effectiveness.

Ambien is a sedative drug which works on the same receptors on which benzodiazepines work. However this drug does not belong to this glass and is milder as compared to these drugs. Ambien works in two stages on patients after the intake. In the first step this drug works rapidly to sedate the patient and make him/her feel asleep. In the second step this drug slowly induces the sleeping condition in the patient by slowly releasing the sedative in the body. ambien generic An average person spends about one-third of his lifetime sleeping. And it cannot be another way. Sleep is an essential part of our lives due to its ability to help us recover from the stresses of the day and regenerate our powers. If your sleep patterns seem to change, you experience insomnia or any other form of a sleep disorder - buy ambien 10mg, because it is crucial that you seek professional medical help as it could be a sign of some other, more serious condition. Moreover, being unable to have a good rest could lead to various complications, all of which are detrimental to your health.

Soma is an excellent reliever of muscle and is able to alleviate aches and pains successfully along with various muscle spasms. However, purchasing soma online does not guarantee a solution to all problems and tensions in life. You should remain well aware regarding what you desire and which would be ideal in respect to your health. When the other medicines of over the counter fail to deliver the desired result, soma would be there to obtain the best outcome. After taking soma you might feel some drowsiness. So, you should remain cautious before opting for soma online. It is wise to take total rest after consuming the drug. You should not also handle with heavy machinery or drive a car after consuming soma. buy soma online Order soma carisoprodol pauline, zulma "This drug is not available in the US anymore and the price is very high. Here in Spain you can find it for € 400 or € 400 dollars and that's the lowest that you can buy in Spain," said Dr. Carla Llamas, Hematologist at Hospital Universitario Gregorio Marañón, Medical University of Valencia.

For people who are suffering from a variety of ailments like arthritis, bone and muscle pain of severe nature. The main effect of the tablet is to work upon changing the way the patient's body senses pain or deals with pain. Tramadol 50mg is usually prescribed for people who want immediate relief from pain. It is also available in a variety of other pharmacological formulations and strengths based upon the level of pain to be treated. buy tramadol The slightest dosages of alcohol in a combination with Tramadol may also cause severe side effects and even death, be sure that you even do not get it even with some minor products.

PEOPLE

La invitaţia USAMVB prof. Lester Brown vizitează România

May 15th, 2010, com Comenteaza

Lester Brown, unul dintre cei mai cunoscuţi promotori internaţionali ai ecologiei ca ştiinţă şi militant pentru protecţia factorilor de mediu, vine în România, la invitaţia Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Bucureşti. Fondatorului World Watch Institute şi Earth Policy Institute îi va fi acordat titlul de Doctor Honoris Causa de către Senatul USAMVB.

„Împreună cu Grupul de iniţiativă ecolo­gică şi dezvoltare durabilă, universitatea noastră l-a invitat pe profesorul Lester Brown să susţină o prelegere cu prilejul celui de-al X-lea simpozion internaţional cu tema Per­s­pec­tive ale dezvoltării agriculturii şi zonelor rurale în contextul schimbărilor climatice glo­ba­le organizat de Facultatea de Management, Inginerie Econo­mică în Agricultură şi Dez­voltare Rurală, din cadrul USAMVB. Este extrem de onorant să-l avem printre noi pe profesorul Brown, cel care va susţine o conferinţă privind problemele legate de încălzirea globală. Cu acest prilej  îi va fi acordat dlui Brown titlul de Doctor Honoris Causa. Suntem astfel conectaţi la viaţa internaţională şi la ceea ce se întâmplă pe plan internaţional legat de problema încălzirii globale. În plus, prezenţa profesorului Lester Brown în cadrul USAMVB este motivată şi prin faptul că dl Brown este de formaţie agronom“, a precizat prof. dr. Dinu Toma, decanul FMIEADR.

„Tematica întâlnirilor noastre din cadrul ediţiei cu numărul zece a simpozionului se referă la încălzirea globală şi acţiunile omenirii în ansamblul său, dar şi ceea ce putem face pentru a preîntâmpina efectele încălzirii glo­bale. Profesorul Lester Brown consideră în­călzirea planetei cel mai distructiv fenomen al Terrei, aceasta constituind sursa catastrofelor naturale – incendii de păduri, uragane, furtuni, inundaţii – care provoacă pierderi de vieţi omeneşti şi pierderi materiale uriaşe. În aceste condiţii se impune găsirea unor soluţii pentru restructurarea economiei mondiale prin trecerea de la economia risipei de resurse energetice la reciclarea acestora, restructurarea mijloacelor de transport cu consum mare de energie, redu­cerea emisiilor de carbon etc. Astfel riscăm ca temperatura globului să crească în medie cu câteva grade, ceea ce va duce la topirea calotei glaciare şi, pe principiul dominoului, la creşterea nivelului apelor care se traduce prin inundarea unor ţări precum Bangladesh, Olanda ş.a.“, a adăugat dl Dinu Toma.

Profesorul Lester Brown este specialist în problemele dezvoltării societăţii contemporane, fondator şi conducător, din 1974, al World Watch Institute (WWI) şi, din 2001, al Earth Policy Institute, autor a peste 50 de lucrări de specialitate, parţial traduse şi în limba română. În anul 2003, Brown a publicat o carte-manifest, intitulată Planul B, pentru salvarea unei planete sub presiune şi a unei civilizaţii în impas, considerată de specialişti de aceeaşi anvergură ca primul Raport al Clubului de la Roma din 1974, prin care s-a încercat avertizarea comunităţii mondiale asupra pericolelor majore care ameninţă omenirea şi natura. Pentru a se evita distrugerea planetei, Lester Brown a propus un buget pentru redresarea planetei prin ONU şi organismele sale financiare, folosirea tehnicilor actuale pentru apărarea şi reconstrucţia mediului, trecerea  de la folosirea resurselor fosile la utilizarea resurselor regenerabile (eolian, biomasa, hidrogen, fotovoltaic, maree) într-o etapă scurtă.

Dacă în 1974 Lester Brown înfiinţa WWI cu scopul de a contribui la ameliorarea problemelor de mediu la nivel planetar, în 2001 a părăsit WWI, rămânând totuşi colaborator, şi a pus bazele unui nou institut, Earth Policy Institute. În motivaţia sa Brown şi-a exprimat dezamăgirea pentru slabul ecou al concluziilor şi insistenţelor comunităţii ştiinţifice asupra gravităţii problemelor globale ale mediului în acţiunea factorilor de decizie guvernamentală, atât la nivel local cât şi internaţional. Prin activitatea EPI, profesorul american şi-a propus să intensifice presiunile asupra guvernelor statelor lumii în a lua decizii corecte privind grija pentru mediul înconjurător. Sub egida noului institut, Lester Brown a publicat seria de proiecte Planul B (de la 1 la 4) şi o lucrare apărută în 2004 şi intitulată Outgrowing the Earth (Depăşind resursele planetei). Planurile B 1, 2 şi 3 au fost traduse şi la noi, la Editura Tehnică, urmând ca anul acesta să fie tradus şi Planul B 4.

Prin acest Plan B, în variantele sale succesive, Lester Brown se consacră mobilizării generale pentru salvarea civilizaţiei pornind de la agravarea continuă a problemelor globale: deteriorarea securităţii energetice şi alimentare, schimbările climatice şi efectele încălzirii globale, acutizarea problemelor resurselor de apă, efectele marilor decalaje economice. Creşterea economică dinamică a unor ţări precum India sau China ridică o problemă de fond, şi anume: modelul occidental – bazat pe combustibili fosili, centrat în jurul automobilului şi care reflectă o economie risipitoare – nu poate funcţiona în ţări ca India şi China sau în ţările în curs de dezvoltare. Planul B 3 şi Planul B 4 (apărut anul trecut) are în vedere patru scopuri: stabilizarea climei, stabilizarea populaţiei, eradicarea sărăciei şi refacerea ecosistemelor Pă­mântului. L. Brown a sugerat şi un posibil buget anual pentru susţinerea acţiunilor necesare, urmărind două obiective: obiectivele sociale de bază – estimându-se un necesar de 77 mld de dolari anual şi obiectivele privind refacerea Pământului – estimându-se a fi necesare 110 mld de dolari.


„Cea mai mare provocare pentru stabilitatea globală  este  potenţiala criză alimentară din ţările sărace… Aceasta ar putea duce la prăbuşirea civilizaţiei“ – Lester Brown.

Pentru activitatea sa Lester Brown a primit, în 1987, Premiul Naţiunile Unite pentru Mediu; Medalia de Aur a Fondului World Wide pentru Natură, în 1989; Premiul Planeta Albastră pentru contribuţii la soluţionarea problemelor globale ale mediului. Lester Brown a vizitat de două ori România: cu prilejul lansării cărţii sale Cine va hrăni China – în secolul 21 respectiv cel al lansării Planului B 2.

Taguri:

Comenteaza