Thanks to the Internet you receive a tremendous possibility to buy Ambien online and save your money and time. Using online pharmacy you will save your money and time, having ability to spend them for some other matters. This or any other good would surely cost less than in a common pharmacy, and the quality remains the same. Besides, it is possible to make an order regardless of time and place. The online pharmacies work 24/7 and having access to the Internet you can order this preparation any time you need and from any place you are at the moment. tramadol health Among the various pain killer solutions offered by medical experts, Tramadol is very efficient and effective. Unlike other pain killers that offer quick solutions but have far reaching side effects in your body, tramadol has no side effects when taken under prescription suggested by your doctor. Tramadol 100 mg is a strong medicine and you would be suffering from acute pain syndrome when your doctor prescribes it for you.

You have to take Soma exactly as it is written in your script. At general, this remedy is taken three or four times a day by mouth, but it depends on your body's characteristics and on your medical condition. Most of the patients take 250 to 350 mg of Soma (it's for those who take it 3 times a day), and it's very important that you shouldn't take it for a long time. Soma shows its best in two-three weeks, and after this time you have to make a pause, because if you take it for a longer time, you can have such problems as tolerance and addiction. soma medication Numerous arthrosis, arthrosis-arthritis, synovitis, pathology of ligaments, myositis. In this case, the appointment of funds together with NSAIDs (nonsteroidal anti-inflammatory drugs) is justified.

Memorize that there no complete results of the influence of this remedy upon the fetus. Therefore, women who are pregnant or are in the period of lactation should ask an expert to secure their child. soma drug Take this preparation in strict accordance with the physician's recommendation. To be completely sure how to take this preparation, read carefully all instructions. In occasion you do not understand something, you should better ask a specialist.

With the rise of normal exposes and the fear of jobs going away, a person has to think twice before they can go ahead and opt for any kind of medical treatment to deal with the situation that they are in. It can also be very expensive for them especially if they are facing a financial crunch and cannot afford to buy soma. soma online The action is quick resulting in rapid relief to the patient in acute conditions. Soma is most commonly prescribed with adequate rest and a lot of accompanying physical therapy to help in the rapid healing of painful injuries and other musculoskeletal issues.

According to the results of some researches it has been found that use of Ambien can also help in the improvement of brains functionality. You would be able to find the in-depth explanation of how ambien can be beneficial in increasing sleep if you would search facts about ambien online. However, ambien’s role in making standard of living better can be understood by common knowledge. Just because ambien is helpful in giving better sleep one’s brain would function better during the day due to better sleep at night. This would result him or her in giving better work output. This would bring him or her success and that would increase his or her standard of living. ambien price Every day thousands of people get to the deadline of their exhaustion that is caused by a lack of sleeping. Insomnia may totally ruin your life, making you tired and weak. Enough sleeping is also necessary to keep staying healthy, otherwise you breakdown the immune system and start being under the risk of getting very serious diseases and disorders. In the cases when soft hypnotic pills will be useless, doctors prescribe some more serious drugs; that is the main reason why thousands of people buy Ambien as one of the most often prescribed one. Nowadays you may also get such drugs using online trading that will not require any prescriptions.

CULTURA MASS-MEDIA

Jack Spintecătorul de Bucureşti

August 20th, 2012, com Un comentariu

Când  am  aflat,  acum  ceva  vreme,   despre  proiectul   editurii britanice  „Profusion“  de  a-i  consacra o  carte  lui  Ion Rîmaru, ucigaşul care  a terorizat Bucureştiul la începutul anilor  ’70, l-am considerat o iniţiativă  interesantă, dar  am  fost  sceptic în privinţa rezultatului final.

La urma urmei, era  vorba  despre o editură  tânără, care își asumase până  acum  publicarea  în limba engleză a trei cărţi crime fiction românești: Attack in the Library de George Arion,   Kill  the  General de  Bogdan   Hrib   și Anatomical Clues de Oana  Stoica-Mujea. Ambiţia și pasiunea de  a promova crime-ul românesc erau  uriașe.  Rîmaru mi se părea o simplă tentativă de a ne „lăuda” că am avut și noi un fel de Jack Spintecătorul.

Dar  iată  că  și  traducerile, și  cartea   lui Mike Phillips și Stejărel Olaru  pe care o prezentăm, Rîmaru – Butcher of Bucharest,  au apărut cu  bine  și au  stârnit interes.  Cei doi autori s-au  documentat intens  și au  creat  o imagine cât mai aproape de realitate a primului criminal în serie din perioada postbelică a României. Este înfăţișat și explicat  cu multe detalii  și contextul istoric zbuciumat în care a apărut Ion  Rîmaru, atât  fizic  cât  și  ca  mit. Locul fiecărei  crime  pe care acesta  a comis-o este descris  cu minuţiozitate: Bucureștiul din carte prinde viaţă,  îl poţi recunoaște.

Reconstituirile sunt  realizate în  maniera documentarelor de  la  Discovery: se  aud   nu numai vocile  povestitorilor, dar  și mărturiile celor aflaţi  la locurile  crimelor. Repet:  procesul de documentare a fost intens  și exhaustiv –  sunt   înregistrate până   și  numele  câinilor folosiţi   la  investigaţii.  Și  doar   din   câteva fraze, fiecărui  martor i se schiţează un portret revelator.

Mike Phillips și Stejărel Olaru  nu au încercat  să  facă  o  analiză  subiectivă  a  lui  Ion Rîmaru. Ei au cules o mulţime de informaţii și mărturii și  le-au  oferit  cititorilor pentru  ca aceștia  să-și formeze singuri propria lor părere. Pasaje subiective sunt doar cele câteva descrieri ale unor  străzi  bucureștene și anumite  secvenţe din  prolog. Este, de asemenea, admirabil efortul   de  a  familiariza publicul vorbitor de limbă  engleză cu anumite expresii tipic românești, imposibil de tradus exact. Notele  explicative, fără să fie supărătoare sau abundente, ajută la înţelegerea lor.

Nu  lipsește   nici  observaţia socială.  Una dintre ele mi-a atras  în mod  deosebit atenţia: în acea perioadă, oamenii dădeau dovadă de un  individualism  exacerbat și  de  lipsă   de interes   pentru  ceilalţi   semeni.  Acest  lucru este  evidenţiat  de  mărturiile  contradictorii ale  unor  persoane care  asistaseră la aceeași crimă,  din lipsa oricărei  reacţii  în momentele dinaintea comiterii crimelor, sau după ce ele au  fost  comise.   Un  exemplu cutremurător este  acela  al  Elenei  Buluci  care,  atacată de Rîmaru, reușește să  se târască până  într-un bloc apropiat și îi este refuzat orice fel de ajutor, în ciuda  stării grave  în care se afla.

Rîmaru – Butcher of Bucharest este  o carte excelent   scrisă  și  excelent   gândită. Este  nu numai un  pas  pentru  promovarea genului crime românesc în sens larg; reprezintă (poate în primul rând)  un document istoric valoros, bine  pus  la punct, un  model  despre cum  se face o cercetare știinţifică și cum pot fi comunicate  rezultatele ei într-o  modalitate atractivă.

Taguri:

Comentarii

  1. excelenta cronica. felicitari.
    iata si un interviu cu Mike Phillips, in presa britanica de azi
    http://www.profusion.org.uk/products/164-mike-phillips-interview-in-enfield-independent.aspx

Comenteaza